Home

Adres:

2e Braamstraat 11  (ingang nr. 6)  2563 HJ Den Haag     telefoon: 06-30756699

e-mail: info@jasmijnvereniging.nl

Bankrekening: NL92INGB0003860516

KvK inschrijfnummer: 40407382

Ons verenigingsgebouw beschikt over een moderne lift en is ook voor minder validen uitstekend bereikbaar.

Voorts beschikken wij over een ruime (tot 18.00 uur gratis) parkeergelegenheid.

Doelstelling

– Het organiseren van activiteiten op sociaal- cultureel gebied voor alle

   bewoners, dus van jong tot oud, van de Heesterbuurt

– het verbeteren van het leefmilieu in de ruimste zin van het woord

– het bevorderen van de contacten tussen de buurtbewoners

– het exploiteren van een verenigingsgebouw

Zo ontwikkelde buurt & wijkvereniging Jasmijn voor de ouderen activiteiten in de trend van kaarten, bingo, naaiclub, visclub, kienen, tekenen/schilderen, schilderen op zijde, line-dancing, gym/aerobic, buurtresto, vissen, rummikub, zingen en voor de kinderen middagbingo, kinderdisco, pleinfeest en kinderkermis.

Deze activiteiten worden zowel in de ochtend, de middag als ’s avonds georganiseerd.

Daarnaast neemt buurt & wijkvereniging Jasmijn deel aan de Nationale Dodenherdenking en de Nationale Straatspeeldag.

Het is naar de mening van buurt & wijkvereniging Jasmijn van het grootste belang ouderen actief te laten meedoen aan activiteiten, teneinde vereenzaming tegen te gaan en de sociale contacten te verstevigen. Al deze activiteiten worden met de vrijwilligers van de Jasmijnvereniging uitgevoerd.

Er is een nauwe samenwerking met het Wijkberaad Heesterbuurt en WIJKZ.

Enkele belangrijke telefoonnummers en e-mailadressen:

Rob van Duyvenbode   06-16670463 voorzitter@jasmijnvereniging.nl

Tanja van Duyvenbode 06-46026441 penningmeester@jasmijnvereniging.nl

Geert Kuipers               06-30756699  secretaris@jasmijnvereniging.nl

Ledenadministratie:

Geert Kuipers              06-30756699  ledenadministratie@jasmijnvereniging.nl

Redactie:

Geert Kuipers              06-30756699   redactie@jasmijnvereniging.nl

© 2022 Buurt- en Wijkvereniging Jasmijn